20 kwietnia 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
Poczet Lekarzy
medycyna praktyczna dla pacjentów

Ortopeda Elbląg

Parametry wyszukiwania:

Profile lekarzy i opisy placówek medycznych są całkowicie bezpłatne
 Wszyscy  A B C Ć Č D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż

Wyniki wyszukiwania

Poczet Lekarzy zawiera wyłącznie wizytówki stworzone przez lekarzy. Jesteś lekarzem i nie ma Cię w bazie: stwórz wizytówkę!

Przeczytaj też

 • Czy ChZS, RZS i osteoporoza należy traktować oddzielnie, czy mogą występować jednocześnie?
  Czy różnicując choroby układu kostnego (potrzebne mi do napisania pracy na uczelni), dobrze rozróżniam, osobno traktując ChZS czy RZS, a występujące równolegle ze sobą ChZS+RZS, ChZS+RZS + osteoporoza?
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Czy różnicując choroby układu kostnego (potrzebne mi do napisania pracy na uczelni), dobrze rozróżniam, osobno traktując ChZS czy RZS, a występujące równolegle ze sobą ChZS+RZS, ChZS+RZS + osteoporoza? To znaczy czy ChZS występujące jednocześnie z RZS (a czasem i z osteoporozą) mam traktować jako oddzielną jednostkę chorobową?

  Odpowiedziała

  prof. dr hab. Irena Zimmermann-Górska
  Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Witam,
  oczywiście, choroby te należy traktować oddzielnie! Należą one do odrębnych grup chorób (p. podział w podręcznikach reumatologii - np. „Reumatologia kliniczna”, red. I. Zimmermann-Górska, PZWL, 2008).

  Natomiast w wielu przypadkach może wystąpić sytuacja, gdy choroby te ze sobą współistnieją na zasadzie „szansy statystycznej” lub jedna warunkuje drugą - np. reumatoidalne zapalenie stawów często przyczynia się do osteoporozy. Każdą tę chorobę musi się jednak omawiać jako oddzielną jednostkę.

 • Przyczyny bólu kolan
  Ortopeda podejrzewa u mnie zmiany w stawach spowodowane dną moczanową. Kiedyś miałam klasyczny napad dny, mimo niepodwyższonego nigdy stężenia kwasu moczowego we krwi.
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Ortopeda podejrzewa u mnie zmiany w stawach spowodowane dną moczanową. Kiedyś miałam klasyczny napad dny, mimo niepodwyższonego nigdy stężenia kwasu moczowego we krwi. Mam zaleconą wizytę u reumatologa. Obecnie brak szansy na zapisy. Lekarz POZ podobno nie może skierować na badanie płynu ze stawu. Do kogo mam się udać po pomoc, gdy tak bardzo bolą mnie kolana i stopy?

  Odpowiedziała

  prof. dr hab. Irena Zimmermann-Górska
  Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii
  Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu

  „Tak bardzo bolą kolana i stopy” - to określenie podane przez Panią w pytaniu, jak dalej postępować, skoro „lekarz POZ nie może skierować na badania płynu stawowego”.

  Podstawowa sprawa, to próba rozpoznania choroby. Ból - a nawet zapalenie stawów może towarzyszyć bardzo wielu chorobom pozornie niezwiązanym ze stawami (choroby tarczycy, choroby metaboliczne, „ogniska zakażenia” w migdałkach, zatokach i in.).

  Objawy te mogą być związane z zapaleniem stawów różnego rodzaju - warto zbadać, czy w surowicy jest czynnik reumatoidalny i przeciwciała przeciwcytrulinowe (ACPA). Należy wykluczyć boreliozę, przebyte zakażenia dróg moczowych i przewodu pokarmowego. Ból stawów jest bardzo często związany z chorobą zwyrodnieniową - może będzie wskazane badanie rentgenowskie. Nie sądzę, żeby za objawy odpowiedzialna była u Pani dna moczanowa.

 • Bóle w kościach po kąpielach siarkowych – czy powinnam przerwać kurację?
  Po dwóch kąpielach siarkowych bardzo zaostrzyły mi się bóle w kościach. Czy powinnam przerwać kurację?
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Po dwóch kąpielach siarkowych bardzo zaostrzyły mi się bóle w kościach. Czy powinnam przerwać kurację?

  Odpowiedziała

  dr med. Alicja Koczwara
  specjalista rehabilitacji medycznej
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Oddział Rehabilitacji
  Luxmed Kraków

  Kąpiele siarczkowe mają silne oddziaływanie na cały organizm poprzez pobudzenie wielu narządów i układów i ich wzajemny wpływ na funkcjonowanie ciała. Jak każde leczenie, tak i tego rodzaju kąpiele mogą powodować odmienne reakcje u każdego pacjenta. Niekiedy może wystąpić zbyt silna reakcja pacjenta na bodźce tzw. odczyn kąpielowy i jest to wtedy wskazanie do przerwania tego rodzaju zabiegów.

  Pani nie pisze z jakiego powodu zostało Pani przepisane to leczenie. Nie znam też wywiadu odnośnie do całej Pani przeszłości chorobowej. Myślę, że najbezpieczniej będzie zgłosić się do lekarza, który zaordynował Pani to leczenie.

 • Dodatkowe ograniczenia w stosowaniu ranelinianu strontu
  Europejska Agencja Leków zakończyła przegląd danych, dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii dla leku Protelos/Osseor (ranelinian strontu) i wydała dodatkowe zalecenia dotyczące ograniczenia stosowania u pacjentów, u których przeciwwskazane są inne leki stosowane w leczeniu osteoporozy.
  Więcej

  Europejska Agencja Leków zakończyła przegląd danych, dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii dla leku Protelos/Osseor (ranelinian strontu) i wydała dodatkowe zalecenia dotyczące ograniczenia stosowania u pacjentów, u których przeciwwskazane są inne leki stosowane w leczeniu osteoporozy - informuje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

  Leczenie tej grupy pacjentów powinno być regularnie monitorowane przez lekarzy prowadzących i zakończone jeśli u pacjentów pojawią się problemy związane pracą serca lub układem krążenia, np. niekontrolowane nadciśnienie tętnicze lub choroba niedokrwienna serca.

  W wyniku poprzedniej analizy danych dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii, przeciwwskazano stosowanie leku Protelos/Osseor u pacjentów, mających problemy z pracą serca lub układu krążenia, np. po udarze lub zawale serca.

  Ostateczne zalecenia Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) wydano po opublikowaniu wstępnych zaleceń Komitetu ds. Nadzoru Bezpieczeństwa Farmakoterapii (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) o zawieszeniu pozwolenia dla leku ze względu na ryzyko powikłań związanych z układem krążenia.

  „CHMP zgodził się z ogólną oceną Komitetu PRAC dotyczącą ryzyka związanego ze stosowaniem leku Protelos/Osseor. Obydwa komitety współpracowały ze sobą, a zalecenia PRAC były kluczowe w przygotowaniu pełnej oceny dotyczącej stosunku korzyści do ryzyka leku” - powiedział pan Tomas Salmonson, Przewodniczący CHMP. „Jednak CHMP uznał, że w przypadku pacjentów, dla których nie ma alternatywnego leczenia, regularne badania oraz monitorowanie w celu wykrycia chorób układu krążenia, jest wystarczające.”

  CHMP uznał, że dostępne dane wskazują na korzystne działanie w zapobieganiu złamaniom, także u pacjentów w grupie wysokiego ryzyka złamań, a nie ma dowodów, że istnieje podwyższone ryzyko chorób układu krążenia po stosowaniu leku Protelos/Osseor u pacjentów, którzy nie mieli w przeszłości problemów z pracą serca lub układu krążenia.

  CHMP jest zdania, że ryzyko działań niepożądanych układu krążenia u pacjentów przyjmujących Protelos/Osseor można zmniejszyć ograniczając jego stosowanie do pacjentów, którzy w przeszłości nie mieli problemów z pracą serca ani układu krążenia oraz nie mogą przyjmować innych leków stosowanych w leczeniu osteoporozy. Dodatkowo należy regularnie, co 6-12 miesięcy, badać i monitorować stan zdrowia pacjentów przyjmujących Protelos/Osseor.

  Dodatkowe metody minimalizacji ryzyka obejmują materiały edukacyjne dla lekarzy przepisujących lek, w celu zapewnienia ograniczenia stosowania do grupy właściwych pacjentów. Firma jest zobowiązana do przeprowadzania dalszych badań dotyczących bezpieczeństwa oraz przedstawienia skuteczności wprowadzonych metod zmniejszenia ryzyka stosowania. Biorąc pod uwagę korzyści zaobserwowane w zapobieganiu złamań u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia złamań, Komitet doszedł do wniosku, że lek Protelos/Osseor powinien być dostępny dla pacjentów bez chorób układu krążenia w wywiadzie i niemogących przyjmować innych leków, stosowanych w leczeniu osteoporozy.

  Podejmując decyzję w sprawie stosowania leku Protelos/Osseor, CHMP wziął pod uwagę analizę korzyści i ryzyka przeprowadzoną przez PRAC, jak również zalecenia grupy ekspertów ds. osteoporozy, z których wynika, że jest grupa pacjentów, mogących stosować lek.

  „Komitet PRAC ściśle współpracował z CHMP w czasie procedury. Chociaż zalecenia obu komitetów różnią się, Komitety podobnie oceniają proporcję korzyści do ryzyka dla tego leku i mają podobne zdanie na temat znaczenia monitorowania ryzyka powikłań układu krążenia” powiedziała June Raine, przewodnicząca PRAC. „PRAC będzie nadal monitorował bezpieczeństwo stosowania leku Protelos/Osseor oraz skuteczność działań, mających na celu minimalizację ryzyka w długotrwałym stosowaniu.”

  Zalecenia CHMP zostaną przekazane Komisji Europejskiej, która wyda ostateczną decyzję.

 • Reaktywne czy reumatoidalne zapalenie stawów?
  Mam albo reaktywne zapalenie stawów, albo reumatoidalne zapalenie stawów. Pierwszy zalecił wykonanie radiosynowektomii. Drugi lekarz uważa, że nie ma takiej potrzeby. Skąd taka różnica zdań?
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Według lekarzy mam albo reaktywne zapalenie stawów, albo reumatoidalne zapalenie stawów. Pierwszy zalecił wykonanie radiosynowektomii. Drugi lekarz uważa, że nie ma takiej potrzeby. Skąd taka różnica zdań? Jaka jest skuteczność tego zabiegu? Czy ustąpi ból i przestanę chorować? Zaznaczam, że z USG wynika, że stan zapalny jest w obrębie nie tylko nadgarstków, ale też części dystalnych palców dłoni i stóp oraz śródręcza i łokcia.

  Odpowiedziała

  prof. dr hab. Irena Zimmermann-Górska
  Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  W opisanej sytuacji najważniejsze jest ustalenie rozpoznania - bywa ono czasem trudne. Mam bardzo mało informacji, ale opisane zmiany zapalne w wielu stawach rąk i stóp przemawiają bardziej za reumatoidalnym zapaleniem stawów (albo za łuszczycowym zapaleniem stawów?) niż za zapaleniem reaktywnym.

  Radiosynowektomia jednego stawu nie wpłynie na zmiany w pozostałych - leczenie należy zacząć od zastosowania leków modyfikujących proces zapalny i to jest sprawa pilna!