23 lipca 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
Poczet Lekarzy
medycyna praktyczna dla pacjentów

Foniatra Siedlce

Parametry wyszukiwania:

Profile lekarzy i opisy placówek medycznych są całkowicie bezpłatne
 Wszyscy  A B C Ć Č D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż

Wyniki wyszukiwania

Lekarz Agnieszka Pietrachowicz

Foniatra, Laryngolog

Audiologia i foniatria, Otorynolaryngologia

Poczet Lekarzy zawiera wyłącznie wizytówki stworzone przez lekarzy. Jesteś lekarzem i nie ma Cię w bazie: stwórz wizytówkę!

Przeczytaj też

 • Leczenie ułatwiające rzucenie palenia u chorych z POChP
  Czy przy POChP można - w celu pozbycia się nałogu palenia - stosować Desmoxan, Tabex lub inne tego typu leki?
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Czy przy POChP można - w celu pozbycia się nałogu palenia - stosować Desmoxan, Tabex lub inne tego typu leki?

  Odpowiedziała

  lek. med. Iwona Witkiewicz
  specjalista chorób płuc
  Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie
  Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc i gruźlicy województwa zachodniopomorskiego

  Jak powszechnie wiadomo POChP jest najczęściej przykrym skutkiem palenia tytoniu. Wszystkie dostępne badania potwierdzają, że rzucenie palenia jest jedyną skuteczną metodą powstrzymującą postęp POChP i jest warunkiem skutecznego leczenia metodami farmakologicznymi. Jak z tego wynika, zaprzestanie palenia tytoniu jest w POChP wręcz niezbędne, ale badania potwierdzają, że jedynie 1-2% osób uzależnionych jest w stanie rzucić palenie bez pomocy farmakologicznej. Wśród dostępnych w Polce środków farmakologicznych ułatwiających pozbycie się nałogu można wyróżnić dwie grupy leków:

  1. Leki i środki medyczne zawierające nikotynę NTZ (tabletki, plastry, gumy do żucia), których celem jest dostarczenie do organizmu nikotyny i łagodzenie objawów abstynencji
  2. Leki działające poprzez ośrodki w mózgu zmniejszające pragnienie zapalenia papierosa
   1. Chlorowodorek bupropionu
   2. Wareniklina
   3. Preparaty cytozyny, a wśród nich Tabex i Desmoxan

  Te ostatnie są najdłużej na polskim rynku, ale ich skuteczność jest najmniej przebadana ze względu na małą liczbę badań spełniających standardy jakości. Przeciwwskazane są w ciąży, w okresie karmienia piersią i nadciśnieniu tętniczym.

  U osób z ciężkim uzależnieniem często trzeba zastosować leki z obu grup, tzn. równocześnie leki działające na układ nerwowy i nikotynową terapię zastępczą (NTZ).

  Jak z tego wynika w POChP można, a nawet trzeba stosować leczenie ułatwiające rzucenie palenia. I warto wiedzieć, że każda metoda pozwalająca choremu z POCHP rzucić palenie jest lepsza niż trwanie w nałogu.

  Piśmiennictwo:

  Kuna P., Pierzchała W., Jankowski M.: Astma i POChP w pytaniach i odpowiedziach, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008
 • Swoiste zmiany włókniste w szczytach płuc w opisie RTG
  Swoiste zmiany włókniste w szczytach płuc z niewielkim pogrubieniem osklepków, zwłaszcza lewego, brak znacznika, z wtórnymi zmianami rozszerzeniowymi w dolnych polach płucnych oraz podciągnięciem wnęk ku górze
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Swoiste zmiany włókniste w szczytach płuc z niewielkim pogrubieniem osklepków, zwłaszcza lewego, brak znacznika, z wtórnymi zmianami rozszerzeniowymi w dolnych polach płucnych oraz podciągnięciem wnęk ku górze. Co to znaczy?

  Odpowiedziała

  lek. med. Iwona Witkiewicz
  specjalista chorób płuc
  Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie
  Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc i gruźlicy województwa zachodniopomorskiego

  Jest to zapewne opis radiologiczny zdjęcia klatki piersiowej ze świeżą lub raczej przechorowaną w dalekiej przeszłości gruźlicą, która zajęła szczyty obu płuc, ale zdecydowanie bardziej po stronie lewej, doprowadziła do ich zbliznowacenia, zmniejszenia objętości zaatakowanych obszarów i w konsekwencji pociągnęła płaty dolne ku górze, rozciągając oskrzela i doprowadzając do tzw. rozstrzeni oskrzeli.

  Oczywiście, jak pisałam wielokrotnie, zdjęcie radiologiczne jest jedynie jednym z wielu badań dodatkowych, których nie można rozpatrywać bez analizy stanu zdrowia chorego, wywiadu chorobowego i innych badań diagnostycznych.

  Także w tym przypadku bez wywiadu i zbadania chorego nie można jednoznacznie ocenić, czy mamy do czynienia z przechorowaną, czy też z trwającą gruźlicą i czy choroba w przeszłości była jawna klinicznie, tzn. czy chory o niej wiedział, czy też przeszedł zakażenie bezobjawowo. Nie ocenimy także bez innych badań, czy opisane rozstrzenia oskrzeli dają objawy kliniczne i wymagają leczenia, czy może są „niemymi kliniczne” zmianami dokonanymi.

  Proponuję udać się z tym opisem do lekarza, który na podstawie stanu pacjenta podejmie właściwe decyzje terapeutyczne i zaproponuje ewentualne leczenie, lub - jeżeli opisane zmiany są już jedynie zmianami bliznowatymi - odstąpi od leczenia.

  Piśmiennictwo:

  Ketai, Lofgren, Meholic: Diagnostyka obrazowa narządów klatki piersiowej. Urban & Partner, Wrocław 2006
 • POChP – choroba mało znana, ale bardzo kosztowna dla państwa
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), poważna choroba, która stopniowo prowadzi do inwalidztwa oddechowego i zgonu, jest ciągle mało znana, ale co roku wydajemy na nią z budżetu państwa co najmniej 400 mln – podkreślają eksperci.
  Więcej

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), poważna choroba, która stopniowo prowadzi do inwalidztwa oddechowego i zgonu, jest ciągle mało znana, ale co roku wydajemy na nią z budżetu państwa co najmniej 400 mln – podkreślają eksperci. Jak oceniają, społeczne koszty POChP można obniżyć dzięki lepszej organizacji opieki nad osobami, które na nią cierpią.

  Takie wnioski płyną też z najnowszego raportu, przygotowanego przez ekspertów z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Raport pt. „Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych” po raz pierwszy zaprezentowano w poniedziałek podczas debaty, która odbyła się w stolicy.

  Z danych przedstawionych przez współautora publikacji dr. Jerzego Gryglewicza wynika, że w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wydał na leczenie chorych na POChP - w ramach leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej - ponad 164 mln zł. Jeszcze większe są wydatki ponoszone ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia związane z niezdolnością do pracy osób z POChP. W 2012 r. wyniosły one 236 mln zł. W raporcie nie uwzględniono kosztów refundacji leków dla pacjentów z tym schorzeniem.

  „Największe wydatki NFZ dotyczyły leczenia szpitalnego i wyniosły ok. 125 mln (co stanowi ok. 76 proc. całej kwoty – PAP). Natomiast wydatki na leczenie POChP w warunkach ambulatoryjnych wyniosły jedynie 34 mln (niecałe 21 proc. – PAP), a wydatki na rehabilitację, która jest istotnym elementem opieki nad tymi chorymi - zaledwie 5,7 mln zł (ponad 3 proc. – PAP)” – wymieniał dr Gryglewicz.

  W jego ocenie, te proporcje odzwierciedlają złą organizację opieki nad chorymi na POChP. „Pacjenci z POChP dobrze leczeni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej nie wymagają w większości przypadków hospitalizacji. Jeśli pacjent miałby dostęp do lekarza specjalisty, to nie musiałby być leczony w szpitalu” - podkreślił ekspert na spotkaniu z mediami, na którym zapowiedziano prezentację raportu. Przypomniał, że leczenie szpitalne jest najdroższą formą świadczeń zdrowotnych.

  Według niego koszt jednej hospitalizacji w zaostrzeniu POChP wynosi ok. 3 tys. złotych, a za tę kwotę można by udzielić 80 porad w ambulatorium.

  „To co nas również martwi, to kwestia zbyt niskich wydatków na rehabilitację tych pacjentów, bo dobra rehabilitacja oddechowa ewidentnie zmniejsza liczbę hospitalizacji” – podkreślił dr Gryglewicz.

  Prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie zwrócił uwagę na to, że warunkiem rozpoczęcia leczenia POChP powinno być rzucenie przez pacjenta palenia tytoniu. Około 90 proc. przypadków POChP ma bowiem związek z tym nałogiem.

  „Jedynie rzucenie palenia powoduje istotne spowolnienie utraty funkcji płuc w POChP” – zaznaczył specjalista. Dlatego w wielu krajach pierwszym elementem leczenia POChP jest terapia wspomagająca zerwanie z paleniem.

  Tymczasem, z najnowszego raportu wynika, że w 2012 r. w Programie profilaktyki chorób odtytoniowych, w ramach którego prowadzi się leczenie nałogu palenia, znalazło się tylko 194 chorych na POChP w skali kraju. Dr Gryglewicz podkreślił, że poziom finansowania tego programu przez NFZ jest na tyle niski, że z roku na rok realizuje go coraz mniej placówek. Na przykład w województwie podlaskim w 2012 r. nie został nim objęty nawet jeden pacjent.

  Do czasu opublikowania depeszy PAP nie otrzymała komentarza z Funduszu w tej sprawie.

  Z danych NFZ wynika też, że w roku 2012 świadczenia zdrowotne zostały udzielone ok. 500 tys. pacjentom z POChP, natomiast eksperci szacują, że liczba chorych w Polsce sięga 2 mln.

  Zdaniem ekspertów głównym problemem jest to, że większość chorych na POChP nie ma postawionego rozpoznania choroby. Jej wykrywanie można poprawić m.in. dzięki edukacji lekarzy podstawowej opieki (POZ) w tym zakresie.

  Za korzystne dr Gryglewicz uznał proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany dotyczące dodania spirometrii do pakietu badań diagnostycznych, którymi będą dysponować lekarze POZ. Spirometria stanowi bowiem podstawę rozpoznania POChP.

  Dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP ocenił, że w Polsce problem stanowi również dostęp chorych z zaostrzeniami POChP do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, która jest tańsza niż procedury wymagające intubacji i zmniejsza ryzyko poważnych powikłań, np. zapalenia płuc. Jego zdaniem konieczne jest też lepsze finansowanie domowego leczenia tlenem, które wydłuża życie pacjentów z POChP. „Chcielibyśmy również mieć dostęp do nowych leków rozszerzających oskrzela, które są dla pacjentów wygodniejsze w stosowaniu i mogą poprawić efekty leczenia. Mają do nich dostęp pacjenci z innych krajów UE. W Polsce nie są jednak refundowane” – powiedział dr Dąbrowiecki.

  Z informacji od rzecznika resortu zdrowia Krzysztofa Bąka wynika, że „w najbliższym czasie” minister zdrowia wyda decyzję (pozytywną bądź negatywną) odnośnie objęcia refundacją nowego leku rozszerzającego oskrzela, który zawiera meleinian indakaterolu.

 • POChP – żaden z leków nowej generacji nie jest w Polsce refundowany
  Według danych epidemiologicznych przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) dotyczy już 2 mln Polaków. Najczęściej dotyka osoby po 40. roku życia, zarówno te palące papierosy, jak i biernych palaczy.
  Więcej

  Według danych epidemiologicznych przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) dotyczy już 2 mln Polaków. Najczęściej dotyka osoby po 40. roku życia, zarówno te palące papierosy, jak i biernych palaczy. Bagatelizuje się jednak objawy choroby. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrył koszty leczenia zaledwie 1/4 wszystkich chorujących. Problemem polskich lekarzy i pacjentów z POChP jest brak dostępu do wachlarza terapeutycznego, w tym terapii stosowanych raz na dobę, które są już standardem terapeutycznym w Europie.

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje, że do 2030 r. POChP stanie się trzecią przyczyną zgonów na świecie. Jakkolwiek ta choroba nie jest wyleczalna, jej rozwój opóźnić może wdrożenie odpowiedniego leczenia. Aby ją odpowiednio rozpoznać, trzeba przede wszystkim podnieść świadomość pacjentów.

  – Świadomość wśród pacjentów na temat chorób układu oddechowego nie jest duża. Choroba dotyczy w większości przypadków mężczyzn, którzy palą papierosy. Niektórzy pacjenci kaszel traktują jako coś naturalnego i nie zgłaszają się do lekarzy – mówi dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. zdrowia z Uczelni Łazarskiego.

  – Kuracja polega głównie na leczeniu wziewnym. Pacjenci używają leków inhalacyjnych z inhalatorów albo z nebulizatorów. Podstawą jest leczenie rozkurczające, tzn. takie, które ma na celu zwiększyć światło oskrzela i w związku z tym zwiększyć przepływ tego powietrza, ułatwić wdech, by wciągnąć powietrze, którego nie możemy nabrać – mówi prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSWiA w Warszawie.

  Leki wziewne zmniejszają objawy chorobowe, ich częstotliwość oraz ryzyko ciężkich zaostrzeń choroby. W wyniku ich przyjmowania poprawia się ogólny stan chorego. Zdaniem specjalistów, jednak zbyt mało leków na POChP jest w Polsce refundowanych. Problemem dla pacjentów jest również reżim przyjmowania leków (np. 4 razy na dobę), czyli stosowanie się do zaleceń, co nie jest bez znaczenia dla postępu choroby. Rozwiązanie daje lek z grupy beta2-agonistów, podawany tylko raz na dobę, a jednocześnie zapewniający lepszą rozszerzalność oskrzeli w porównaniu do innych leków krótko działającymi.

  – Każda nowa cząsteczka, każda nowa szansa dla pacjenta jest bardzo istotna. Co więcej, zmniejszając pewne inne obciążenia ochrony zdrowia, w dłuższej perspektywie może okazać się, że szybkie refundowanie nowych leków wziewnych opłaci się systemowi w projekcji kilkuletniej – tłumaczy prof. Andrzej Fal.

  Część nowych substancji ma już akceptację Europejskiej Agencji Leków, a także pozytywną rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Jednak od ponad 4 lat niewiele zmieniło się w leczeniu POChP. Żaden z leków nowej generacji nie jest w Polsce refundowany.