24 kwietnia 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
Poczet Lekarzy
medycyna praktyczna dla pacjentów

Chirurg naczyniowy Olsztyn

Parametry wyszukiwania:

Profile lekarzy i opisy placówek medycznych są całkowicie bezpłatne
 Wszyscy  A B C Ć Č D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż

Wyniki wyszukiwania

Lekarz Wojciech Biedawski

Chirurg naczyniowy, Chirurg ogólny

Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna

dr n. med. Maciej Sadowski

Chirurg naczyniowy, Chirurg ogólny

Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna

Poczet Lekarzy zawiera wyłącznie wizytówki stworzone przez lekarzy. Jesteś lekarzem i nie ma Cię w bazie: stwórz wizytówkę!

Przeczytaj też

 • Przejściowe podwyższenie ciśnienia tętniczego
  Mam 42 lata, zawsze miałam niskie ciśnienie. W czasie miesiączki zmierzyłam ciśnienie i było dość wysokie. Czy to normalne?
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Mam 42 lata, zawsze miałam niskie ciśnienie. W czasie miesiączki zmierzyłam ciśnienie i było dość wysokie. Czy to normalne?

  Odpowiedziała

  dr hab. med. Teresa Nieszporek
  Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Ciśnienie tętnicze podlega wahaniom w ciągu doby, np. w ciągu dnia jest wyższe, a obniża się w nocy. Do przejściowego podwyższenia ciśnienia tętniczego dochodzi w czasie dużego wysiłku, na skutek silnych bodźców bólowych i emocjonalnych. Zmiany hormonalne związane z cyklem miesiączkowym mają zwykle niewielki wpływ na ciśnienie tętnicze. Zależne od fazy cyklu miesiączkowego zmiany ciśnienia tętniczego występują przede wszystkim u kobiet z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. W przebiegu tego zespołu dochodzi do zwiększenia masy ciała w drugiej połowie cyklu miesiączkowego (nawet o kilka kilogramów) na skutek zatrzymania płynów w organizmie i u pewnej części kobiet w tym okresie ciśnienie tętnicze jest wyższe niż w pierwszej połowie cyklu, chociaż wartości ciśnienia najczęściej są nadal prawidłowe. U takich kobiet częściej występuje nadciśnienie tętnicze w późniejszym okresie życia.

  Istotny wpływ na ciśnienie tętnicze ma stosowanie doustnych leków antykoncepcyjnych. Nadciśnienie występuje 2-3 razy częściej u kobiet stosujących doustną antykoncepcję w porównaniu z kobietami, które nie stosują tych leków. Zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego dotyczy zwłaszcza kobiet otyłych, >35. roku życia, palących papierosy oraz stosujących leki antykoncepcyjne starszej generacji, które zawierają dość duże dawki estrogenów.

  W pytaniu nie podano konkretnych wartości ciśnienia tętniczego zmierzonego w czasie miesiączki. Jednorazowe stwierdzenie podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego w warunkach domowych nie jest równoznaczne z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego. Należałoby dokonać wielokrotnych pomiarów ciśnienia w warunkach spoczynkowych, sprawnym aparatem, zaopatrzonym w mankiet o szerokości dobranej do obwodu ramienia. Gdy średnia z kilkunastu pomiarów będzie wyższa od 135/85 mm Hg, można podejrzewać nadciśnienie tętnicze. Należy wówczas zgłosić się do lekarza w celu ustalenia dalszego postępowania.

  Piśmiennictwo:

  Czerwieńska B., Adamczak M., Więcek A.: Nadciśnienie tętnicze polekowe. [W:] Więcek A., Januszewicz A., Szczepańska-Sadowska E., Prejbisz A. (red.): Hipertensjologia. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2011: 409-414.
  Okeahialam B.N., Obindo J. T., Ogbonna C.: Prevalence of premenstrual syndrome and relationship with blood pressure in young adult females. Afr. J. Med. Sci., 2008, 37: 361-367.

 • Holter ciśnieniowy – prawidłowy przebieg badania
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Miałem badanie holterem ciśnieniowym. Sprawa jest dość dziwna, ponieważ holter nigdy nie mierzył ciśnienia za pierwszym razem, a zawsze za drugim, przy czym od razu musiałem klikać drugi raz, po tej pierwszej złej próbie. Pompował co parę minut, co sprawiło, że miałem aż "guzy" na bicepsie. Zawsze po pierwszym pompowaniu ręka była aż sina i musiałem kliknąć drugi raz. Czy możliwe, że przez taki ucisk ręki i drugi pomiar, ciśnienie za każdym razem mogło być większe?

  Odpowiedziała

  dr hab. med. Teresa Nieszporek
  Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego zwana popularnie „holterem ciśnieniowym” polega na wielokrotnych w ciągu całej doby pomiarach ciśnienia tętniczego (co 15-30 min.) za pomocą aparatu noszonego przez pacjenta. Po zakończeniu badania wyniki pomiarów są przetwarzane przez specjalny system komputerowy, co pozwala na określenie średniego ciśnienia tętniczego w różnych przedziałach czasowych (w ciągu dnia i w nocy). Badanie to przydatne jest w rozpoznawaniu tzw. nadciśnienia białego fartucha, gdy w trakcie pomiarów domowych ciśnienie jest prawidłowe, a mierzone w gabinecie lekarskim podwyższone. Badanie to pozwala też ocenić skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób stosujących wiele leków. Warunkiem prawidłowego wykonania tego badania jest sprawny aparat z odpowiednio założonym mankietem i właściwie zaprogramowany. Zaleca się, aby podczas każdego pomiaru kończyna, na której został założony mankiet była wyprostowana w stawie łokciowym.

  Opisana w pytaniu sytuacja sugeruje, że aparat był niesprawny lub mankiet aparatu był niewłaściwie założony. Pojawienie się dolegliwości bólowych w okolicy ramienia lub zasinienie kończyny jest wskazaniem do przerwania badania. Kilkakrotne powtarzanie pomiaru ciśnienia łączące się z bólem i zasinieniem może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, gdyż ból jest czynnikiem podwyższającym ciśnienie. Badanie wykonane w przedstawiony sposób nie może być przydatne zarówno w diagnostyce, jak i w ocenie skuteczności leczenia nadciśnienia i powinno być powtórzone po wcześniejszym sprawdzeniu sprawności aparatu.

  Piśmiennictwo:

  Prejbisz A., Kabat M., Janaszek-Sitkowska H.: Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego. [W:] Więcek A., Januszewicz A., Szczepańska-Sadowska E., Prejbisz A. (red.): Hipertensjologia. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2011: 184-187.

 • Odkryto 11 nowych genów związanych z nadciśnieniem krwi
  Odkryto 11 nowych genów powiązanych z rozwojem nadciśnienia i groźnych chorób serca. Może to przyczynić się do lepszego rozumienia biologicznych mechanizmów regulacji ciśnienia tętniczego krwi i opracowania nowych metod leczenia chorób układu krążenia.
  Więcej

  Odkryto 11 nowych genów powiązanych z rozwojem nadciśnienia i groźnych chorób serca. Może to przyczynić się do lepszego rozumienia biologicznych mechanizmów regulacji ciśnienia tętniczego krwi i opracowania nowych metod leczenia chorób układu krążenia. Autorami odkrycia są naukowcy z Queen Mary University of London, a opisano je na łamach „American Journal of Human Genetics”.

  Szacuje się, że - w skali całego świata - podwyższone ciśnienie krwi jest przyczyną około 7,5 miliona zgonów rocznie, co stanowi blisko 13 proc. wszystkich zgonów. Ważnymi czynnikami ryzyka, które prowadzą do rozwoju nadciśnienia, są dieta i styl życia (np. zbyt duże spożycie soli i otyłość), ale równie ważne są geny.

  Zespół pod kierunkiem prof. Patrici Munroe przeprowadził duże, międzynarodowe badanie, w którym wzięło udział ponad 87,5 tys. osób. Celem badania było zidentyfikowanie sekwencji DNA związanych z regulacją ciśnienia krwi. Otrzymane sekwencje zweryfikowano na próbkach DNA od 68368 kolejnych osób. W efekcie naukowo określono i opisano 11 takich genów.

  Prof. Munroe, specjalistka z dziedziny medycyny molekularnej z Queen Mary University of London mówi: „Odkrycie nowych wariantów genowych związanych z nadciśnieniem i chorobami serca stanowi istotny krok na drodze do poznania, w jaki sposób organizm reguluje ciśnienie krwi. Mamy nadzieję, że dalsze badania doprowadzą do opracowania nowych metod leczenia tego typu schorzeń - głównej przyczyny zgonów na świecie”.

  „Nasze badanie daje realną szansę na wprowadzenie nowych strategii leczenia nadciśnienia tętniczego, gdyż - w jego drugim etapie - udało nam się określić kilkanaście substancji, które oddziałują z białkami odpowiedzialnymi na regulację ciśnienia krwi - dodaje prof. Michael Barnes z The London NIHR Cardiovascular Biomedical Research Unit, współautor omawianego badania.

 • Czy leki psychotropowe należą do leków zalecanych w terapii nadciśnienia tętniczego?
  Czy współcześnie rozpoczynając leczenie nadciśnienia, zaleca się stosowanie leków psychotropowych, które powodują pełne zobojętnienie, senność, utratę równowagi?
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Czy współcześnie rozpoczynając leczenie nadciśnienia, zaleca się stosowanie leków psychotropowych, które powodują pełne zobojętnienie, senność, utratę równowagi?

  Odpowiedziała

  dr hab. med. Teresa Nieszporek
  Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  W leczeniu chorych na nadciśnienie tętnicze należy dążyć do obniżenia ciśnienia do wartości prawidłowych lub zbliżonych do prawidłowych. Rozpoczynając leczenie, należy dokonać kilkakrotnych pomiarów ciśnienia oraz ocenić ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Ryzyko to zwiększają takie choroby współistniejące, jak cukrzyca, przewlekła choroba nerek oraz choroby sercowo-naczyniowe (choroba niedokrwienna serca, przebyty udar mózgu, przebyty zawał).

  W zależności od wysokości ciśnienia tętniczego oraz współistniejących chorób i innych czynników ryzyka należy zastosować odpowiednie leczenie nadciśnienia tętniczego. Gdy wartości ciśnienia są wyższe od 140/90, lecz nie przekraczają 160/99 mm Hg można zastosować leczenie niefarmakologiczne polegające na zmniejszeniu zawartości soli w diecie (do 5-6 g/dobę), zwiększeniu spożycia warzyw przy jednoczesnym ograniczeniu spożycia tłuszczów zwierzęcych, zmniejszeniu masy ciała (u osób z nadwagą lub otyłością), zaniechaniu palenia papierosów oraz picia alkoholu, a także zwiększeniu aktywności fizycznej. Gdy po 3 miesiącach takiego postępowania, ciśnienie tętnicze nie ulegnie normalizacji, należy kontynuować leczenie niefarmakologiczne i jednocześnie zastosować leczenie farmakologiczne. Leczenie farmakologiczne łącznie z postępowaniem niefarmakologicznym stosuje się też zawsze u chorych, gdy wartości ciśnienia są wyższe od 160/99 mm Hg oraz gdy istnieją czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Dobór leków obniżających ciśnienie tętnicze zależy od wielu czynników i chorób współistniejących i powinien być ustalany indywidualnie.

  Leki psychotropowe nie należą do leków zalecanych w terapii nadciśnienia tętniczego, zarówno w początkowym okresie, jak i w okresie późniejszym. Nie wykazano również, że leki uspokajające i przeciwlękowe wpływają na obniżenie ciśnienia tętniczego. Leki o działaniu psychotropowym można stosować jedynie wówczas, gdy występują choroby współistniejące wymagające takiej terapii.

  Piśmiennictwo:

  Widecka K., Grodzicki T., Narkiewicz K., Tykarski A., Dziwura J. i zespół ekspertów. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - 2011 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Nadciśnienie Tętnicze, 2011; 15: 211-235.