25 kwietnia 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
Poczet Lekarzy
medycyna praktyczna dla pacjentów

Alergolog Legnica

Parametry wyszukiwania:

Profile lekarzy i opisy placówek medycznych są całkowicie bezpłatne
 Wszyscy  A B C Ć Č D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż

Wyniki wyszukiwania

Poczet Lekarzy zawiera wyłącznie wizytówki stworzone przez lekarzy. Jesteś lekarzem i nie ma Cię w bazie: stwórz wizytówkę!

Przeczytaj też

 • Pokrzywka z ucisku
  Mam problem zdrowotny, który został zdiagnozowany jako pokrzywka z ucisku lub pokrzywka nieokreślona, a objawia się tym, że pod wpływem już lekkiego ucisku na skórę odciska się na niej każda faktura materiału.
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Mam problem zdrowotny, który został zdiagnozowany jako pokrzywka z ucisku lub pokrzywka nieokreślona, a objawia się tym, że pod wpływem już lekkiego ucisku na skórę odciska się na niej każda faktura materiału. Nie jest to dermografizm, który odciska się na skórze, jest wypukły, tylko wszystko odciska się w skórze, np. od koszulki podczas leżenia odciskają się wszelkie załamania materiału, a najgorsze jest to, że po dłuższym czasie odciskania robią się jakby rany, tylko płytsze w skórze, więc muszę na wszystko uważać. Byłem na diagnostyce w szpitalu, jednak wyniki wszelkich badań, jak dotychczas, są w normie i lekarze nie potrafią znaleźć przyczyny. Czy jest możliwość nawiązania kontaktu z lekarzem, który byłby w stanie pomóc mi w tym problemie, może mają Państwo doświadczenie z podobnym przypadkiem lub mają Państwo wiedzę w jakim kierunku i jakie można zrobić jeszcze badania, aby znaleźć przyczynę tego problemu.

  Odpowiedziała

  dr n. med. Grażyna Durska
  Zakład Medycyny Rodzinnej
  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  Poradnia Alergologiczna „Podgórna” w Szczecinie

  Pokrzywka z ucisku należy do pokrzywek fizykalnych. Występuje po okresie dojrzewania, zwykle po 40. roku życia, częściej u mężczyzn. Zmiany trwają wiele lat. Wykwity skórne pojawiają się po kilku godzinach od ucisku wywieranego na skórę przez odzież, obuwie, torby, plecaki. Czynnikiem wywołującym może być również opieranie się o twarde przedmioty, klęczenie, trzymanie w dłoniach twardych przedmiotów, przykręcanie śrub, siedzenie na twardych krzesłach itp.

  W tego typu pokrzywce z reguły występują dwa rodzaje wykwitów skórnych:

  • swędzące bąble pokrzywkowe charakterystyczne również dla innych typów pokrzywki
  • głębokie bolesne obrzęki patognomiczne dla pokrzywki z ucisku.

  Zmianom skórnym często towarzyszą objawy ogólnoustrojowe, takie jak uczucie rozbicia, bóle stawowe, podwyższona temperatura ciała. W badaniach laboratoryjnych niejednokrotnie stwierdza się podwyższoną liczbę leukocytów we krwi oraz przyspieszone OB.

  Badaniem potwierdzającym rozpoznanie jest dodatni test uciskowy (siedzenie na drewnianych sześcianach lub wystandaryzowany test uciskowy z użyciem dermografometru). W diagnostyce wykonuje się ogromną liczbę badań wykluczających infekcje, w tym zakażenie bakterią Helicobacter pylori, choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe. Choroba nie ma podłoża alergicznego. W niektórych przypadkach przewlekłej pokrzywki można wykazać wpływ czynników emocjonalnych.

  Pokrzywka z ucisku stanowi około 10% wszystkich pokrzywek przewlekłych (trwających ponad 6 tyg.) zdarza się, że towarzyszą jej inne typy pokrzywek. Niestety pomimo szerokiej diagnostyki u ponad 40% pacjentów nie udaje się znaleźć przyczyny choroby.

  W profilaktyce zaleca się unikanie przewlekłego ucisku, często wiąże się to z koniecznością zmiany charakteru pracy.

  W leczeniu typowych zmian pokrzywkowych stosuje się leki antyhistaminowe drugiej generacji, często w dawkach czterokrotnie większych niż stosowane w pokrzywce ostrej. U niektórych pacjentów włącza się leczenie lekami antyleukotrienowymi (montelucast). Nie ma obecnie rzetelnych badań dotyczących stosowania diety.

  Powyższe leczenie nie ma wpływu na ustępowanie zmian charakterystycznych dla pokrzywki z ucisku (bolesny obrzęk). Poprawę można uzyskać, jedynie stosując glikokortykosteroidy. Niestety ze względu na liczne działania niepożądane związane z tego typu terapią leki te mogą być stosowane jedynie doraźnie.

  Diagnozowanie przewlekłej pokrzywki zwykle prowadzi się na oddziałach dermatologicznych, alergologicznych lub internistycznych.

  Piśmiennictwo:

  Czarnecka-Operacz M., Jenerowicz D.: Aktualna wiedza w zakresie etiopatogenezy pokrzywek. Alergia. 2008; 1(35): 32-36.
  Fernando S., Broadfoet A.: Przewlekła pokrzywka. Ocena i leczenie. Lekarz Rodzinny. 2010; 12(160): 1060-1065.
  Gliński W., Rudzki E. : Alergologia dla lekarzy dermatologów. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002: 370-371.
  Narbut J., Kuna P.: Pokrzywka przewlekła - aktualny problem terapeutyczny.Terapia. Alergologia. 2008; XVI, 4 (208): 111-112, 114-122.
  Samochocki Z.: Pokrzywka w praktyce klinicznej. Terapia. 2007; 4(191): 75-78.
  Weki B., Kapp A.: Patogeneza i leczenie pokrzywki przewlekłej. Medycyna po dyplomie. Wydanie Specjalne. 2006; 08,06: 13-15.
 • Obrzęk naczynioruchowy – wrodzony czy nabyty?
  Od kilku lat występuje u mnie obrzęk naczynioruchowy zdiagnozowany przez lekarza alergologa, ale nie na podstawie badań, tylko w związku z puchnięciem twarzy albo jelit. Ostatnio zrobiłam badanie w laboratorium na stężenie inhibitora C1 i się okazało, że przy normie 0,21-0,39 ja mam 0,235, czyli mieszczę się w normie. Skąd w takim razie te obrzęki?
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Od kilku lat występuje u mnie obrzęk naczynioruchowy zdiagnozowany przez lekarza alergologa, ale nie na podstawie badań, tylko w związku z puchnięciem twarzy albo jelit. Nie mam przy tym kataru ani pokrzywki. Puchnie mi okropnie twarz od nosa w dół albo od nosa w górę. Parę razy miałam straszne bóle jelit. Raz miałam bardzo opuchnięty język, tak że nie mogłam mówić ani przełykać. Bałam się, że się uduszę. Nie choruję na alergię, do alergologa skierował mnie lekarz po pierwszym ataku opuchnięcia. Dostałam lek o nazwie Telfexo, ale nie zmniejsza opuchlizny, która utrzymuje się zwykle ok. tygodnia. Ostatnio zrobiłam badanie w laboratorium na stężenie inhibitora C1 i się okazało, że przy normie 0,21-0,39 ja mam 0,235, czyli mieszczę się w normie. Skąd w takim razie te obrzęki? Muszę jeszcze powiedzieć, że puchnę zawsze po drobnych skaleczeniach w obrębie jamy ustnej, przygryzieniach języka. Co dalej mam z tym robić, bo nie potrafię znaleźć lekarza, który by mi powiedział.

  Odpowiedziała

  dr n. med. Grażyna Durska
  Zakład Medycyny Rodzinnej
  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  Poradnia alergologiczna „Podgórna” w Szczecinie

  W przypadku występowania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy urazem a obrzękiem naczynioruchowym należy podejrzewać wrodzony (rodzinny) lub nabyty obrzęk naczynioruchowy.

  Wrodzony obrzęk naczynioruchowy występuje rodzinnie, w związku z czym objawy stwierdza się również u bliższych lub dalszych krewnych. Choroba jest dziedziczona w sposób dominujący autosomalny.

  Obrzękom naczynioruchowym nigdy nie towarzyszą zmiany skórne o charakterze pokrzywki. Zmiany zwykle występują już w okresie dzieciństwa, chociaż pierwsze objawy choroby mogą pojawić się dopiero po okresie dojrzewania.

  Do czynników prowokujących należą: urazy, ekstrakcja zębów, zabiegi chirurgiczne, emocje, wysiłek, infekcje, nadużywanie alkoholu, przyjmowanie estrogenów, miesiączka. W czasie ciąży objawy zwykle ustępują.

  W przypadku obrzęków zlokalizowanych w przewodzie pokarmowym występują bóle brzucha, biegunka. Obrzęki mogą lokalizować się na twarzy i kończynach. Najbardziej niebezpieczną lokalizacją są górne drogi oddechowe. Obrzęk krtani może prowadzić do zgonu. Zdarza się, że wystąpienie obrzęku jest poprzedzone tzw. objawami prodromalnymi pod postacią osłabienia zwiększonego łaknienia, nadmiernego pocenia.

  Przyczyną choroby jest wrodzony defekt inhibitora pierwszej komponenty dopełniacza (C1) czasami obniżenie poziomu C4 (występuje w okresie bezobjawowym), rzadziej C2 (wyłącznie w okresie objawowym).

  Wyróżnia się trzy typy choroby:

  • typ pierwszy (częstszy, występujący u ok. 75% chorych) związany z obniżeniem stężeniu inhibitora w surowicy
  • typ drugi związany ze zmniejszoną aktywnością inhibitora C1 przy jego prawidłowym stężeniu w surowicy
  • typ trzeci zależny od estrogenów (związany ze stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych lub hormonalną terapią zastępczą)

  Nabyty obrzęk naczynioruchowy

  • Typ 1 - do zmniejszenia stężenia inhibitora C1 dochodzi w przebiegu chorób układowych (np. w układowym toczniu rumieniowym, w chorobach nowotworowych, przewlekłej białaczce limfocytowej, szpiczaku mnogim)
  • Typ 2 - związany z przyjmowaniem ACE (inhibitor konwertazy) rzadziej z leczeniem blokerami receptora angiotensynowego (leki stosowane w leczeniu chorób układu krążenia).

  W leczeniu choroby stosuje się Danazol, Stanazol, Oxymetolon, Metylotestosteron. W ostrym napadzie podaje się koncentrat inhibitora C1 esterazy.Terapia lekami przeciwhistaminowymi i glikokortykosteroidami jest nieskuteczna.

  Duże doświadczenie w leczeniu wrodzonego obrzęku naczynioruchowego ma Ośrodek krakowski kierowany przez prof. Krystynę Obtułowicz. Diagnozą przewlekłego obrzęku naczynioruchowego zajmują się również oddziały dermatologiczne i internistyczne.

  Piśmiennictwo:

  Ciebiada A., Kowalski M.L.: Obrzęk naczynioruchowy spowodowany niedoborem inhibitora dla składnika C1 dopełniacza. Alergia, Astma, Immunologia. 2005; 5: 43-49.
  Ciebiada A., Kubicka M., Kowalski M.L.: Wrodzony obrzęk naczynioruchowy - opis dwóch rodzin z oceną leczenia dana zolem. Alergia, Astma, Immunologia. 1999; 4: 30-36.
  Dermatologia Pediatryczna. Miklaszewska M., Wąsik F. (red.): Wydawnictwo Volumed. 1999: 281-282.
  Gliński W., Rudzki E.: Alergologia dla lekarzy dermatologów. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002: 381-383.
  Nowicki R.: Obrzęk naczynioruchowy. Alergia, Astma, Immunologia. 2006; 11,3: 115-123.
 • Czy mogę wykonać test alergologiczny w trakcie infekcji?
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Czy przed testami alergologicznymi mogę brać jakieś preparaty na przeziębienie, np. Aspiryna, Fervex lub Rutinoskorbin oraz leki przeciwbólowe, takie jak Apap lub Ibum?

  Odpowiedziała

  dr n. med. Grażyna Durska
  Zakład Medycyny Rodzinnej
  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  Poradnia alergologiczna „Podgórna” w Szczecinie

  Wymienione w pytaniu leki nie wpływają na wyniki testów alergologicznych, ale… ich przyjmowanie wynika z mniej lub bardziej nasilonych objawów chorobowych, np. infekcji górnych dróg oddechowych (przeziębienia).

  W trakcie infekcji testy alergologiczne nie powinny być wykonywane.

  Piśmiennictwo:

  Bręborowicz A.: Technika punktowych testów skórnych i interpretacja wyników. [W:] Pietrzyk J.J., Szajewska H., Mrukowicz J. (red.): ABC zabiegów w pediatrii. Medycyna Praktyczna, 2010, 267-270
  Kruszewski J., Kowalski M.L.: Standardy w alergologii. Część I. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 21-38

 • Jaki lekarz może wystawić skierowanie na testy alergiczne?
  Więcej

  Pytanie nadesłane do redakcji

  Czy od lekarza pulmonologa mogę uzyskać skierowanie na testy alergiczne, jeśli podejrzewam, że moja alergia wróciła?

  Odpowiedziała

  lek. med. Iwona Witkiewicz
  specjalista chorób płuc
  Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie
  Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc i gruźlicy województwa zachodniopomorskiego

  Na testy alergiczne kieruje głównie lekarz alergolog, bo najczęściej wykonują je poradnie alergologiczne. Podejrzewam, że część poradni pulmonologicznych leczących astmę również wykonuje testy w ramach swojej poradni, ale z tego co wiem nie wszystkie. Najprostsza droga, aby zrobić testy to skierowanie od lekarza rodzinnego do poradni alergologicznej. Oczywiście skierowanie do Poradni alergologicznej może Pani otrzymać również od pulmonologa, choć ta droga wydaje mi się dłuższa (lekarz rodzinny?pulmonolog-alergolog).

  Generalnie informacje, gdzie można wykonać testy alergiczne w pani regionie można znaleźć na stronach internetowych odpowiedniego oddziału NFZ w zakładce, gdzie się leczyć.

 • Do piątku w całej Polsce bezpłatne konsultacje dla alergików
  Do piątku osoby z rozpoznaną alergią lub podejrzewające ją u siebie, a także członkowie ich rodzin, mogą zgłaszać się na bezpłatne konsultacje alergologiczne do ponad 100 przychodni w całej Polsce. Odbywają się one w ramach Tygodnia Edukacji nt. Anafilaksji.
  Więcej

  Do piątku osoby z rozpoznaną alergią lub podejrzewające ją u siebie, a także członkowie ich rodzin, mogą zgłaszać się na bezpłatne konsultacje alergologiczne do ponad 100 przychodni w całej Polsce. Odbywają się one w ramach Tygodnia Edukacji nt. Anafilaksji.

  Dokładną listę placówek, w których prowadzone są konsultacje, informacje o zapisach oraz terminy przyjęć można znaleźć na stronie internetowej kampanii „Przygotuj się na wstrząs!” (www.odetchnijspokojnie.pl). Patronat nad nią sprawuje Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

  Jak przypominają organizatorzy kampanii, osoby cierpiące na alergię mają podwyższone ryzyko wystąpienia anafilaksji, czyli gwałtownej, zagrażającej życiu reakcji organizmu, której podłożem jest nadwrażliwość na różne czynniki. Najczęściej są to alergeny, takie jak składniki pokarmowe, jad owadów błonkoskrzydłych, leki.

  Reakcja anafilaktyczna może objawić się: dusznością, kaszlem, chrypką, obrzękiem warg i języka, pokrzywką na skórze, bólami brzucha, nudnościami, biegunką, zawrotami głowy czy osłabieniem. Jej ostatnim, najgroźniejszym stadium jest wstrząs anafilaktyczny, w którym dochodzi do silnego spadku ciśnienia krwi, zatrzymania oddychania i krążenia. Jeśli pacjent nie otrzyma adekwatnej pomocy w ciągu kilku minut wstrząs anafilaktyczny prowadzi do zgonu (zob. Wstrząs anafilaktyczny).

  Z szeroko zakrojonego badania epidemiologicznego, które przeprowadzono w Polsce (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce – ECAP) wynika, że 40 proc. populacji naszego kraju wykazuje cechy alergii. Na temat występowania anafilaksji brak wprawdzie polskich danych, jednak analizy epidemiologiczne z innych krajów (głównie z USA) wskazują, że z jego powodu umiera jedna na 1 mln osób.

  Eksperci zaangażowani w kampanię „Przygotuj się na wstrząs!” przypominają, że choć na anafilaksję narażone są szczególnie osoby z alergią to może ona wystąpić u każdego i trudno to przewidzieć.

  Jeśli ktoś już raz przeżył reakcję anafilaktyczną, to powinien zawsze mieć przy sobie – przepisany przez lekarza – podręczny zestaw złożony z autostrzykawki z adrenaliną, leku przeciwalergicznego oraz leku steroidowego. Adrenalina jest jedynym lekiem, który może uratować życie pacjenta w razie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego - zastrzegają specjaliści.